Úspěšné manažerky zažily průlomový rok svého života

Zuzana a Eva. Ve zkratce by se jejich příběh dal popsat takto:

Byly úspěšné manažerky, silné ženy.
Zažívaly úspěch, kariérní posuny, měly peníze.
Něco jim chybělo. Nedávalo to všechno dlouhodobý smysl. Byly nespokojené se životem.
Rozhodly se vykročit na roční provázenou cestu v programu Vědomý lídr.
Obejvily svou vnitřní sebe-důvěru, intuici, klid, moudrost a lásku, své poslání.
Zažily autentické sdílení s muži bez přetvářky a her.
Změnily zamětstnání. Našly hodnotné přátele.
Odložily tíhu života a našly vnitřní svobodu.
Život je těší.

Možná by to mohl být i Váš příběh. Proto již od roku 2013 pořádáme opakovaně roční provázený kurz Vědomý lídr, kterým obě ženy prošly. Položila jsem jim těchto 11 otázek:

1. Jaký byl váš život v období před účastí programu Vědomý lídr? Kým jste se cítily být?

2. Co jste cítiliy, že chcete ve svém životě změnit? Neboli - "co byly ty otázky vašeho života, které se vám honívaly hlavou před usnutím a "nedávaly vám spát do 2 do rána""?

3. O čem jste tehdy netušily, že se ve vašem životě odehrává "nezdravě" a později jste objevily souvislost?

4. Co bylo pro vás ve Vědomém lídru nejpřínosnější?

5. Co bylo pro vás během programu největší výzvou?

6. Co je těch 5 nejdůležitějších věcí, které jste se díky účasti v programu naučily, či které se vám dostaly do života? A jak je používáte teď ve vašem životě?

7. Jak jste se cítily jako ženy mezi většinou mužů v projektu?

8. V čem vidíte tento projekt odlišný od jiných podobných aktivit, které se i vám určitě jako možnost seberozvoje nabízely?

9. Pro jaké ženy cítíe, že je účast v kurzu prospěšná a v čem ? Vašimi slovy :-)

10. Cítily jste nějakou vnitřní bariéru, proč nevstoupit? Zrazovalo vás něco?

11. Jak se vám žije dnes? :-)


zuzana-farnikovaZuzana F., absolventka ročníku 2013

1. Pracovně úspěšnou a silnou ženou, vnitřně velmi nespokojenou s životem, který mi přišel do cesty

2. Kdo jsem, kam jdu, proč mě nikdo nemá rád :) takovou jaká jsem.

3. Vztah mezi kariérou a soukromým životem. Vztahy s muži, které byly pro mne velmi nezdravé resp. nezdravě naplňované. Kariéra vyplnila prázdné místo a pozvedla mě (pozitivně) na jinou úroveň bytí, jaká v mém okolí nebyla obvyklá. Úspěch a peníze mi nepřinesly očekávanou radost. Souvislost byla naprosto jasná (a "peru" se s ní doteď) - potlačovala jsem své pravé "já" v zájmu celku, udržení životbytí, obživy, pro kompenzaci pocitu "méněcennosti", který jsem v dětství potlačila, ale byl/je stále "tam".

4. Role průvodců a jednoznačně Visionquest, po něm se mi začly dít neuvěřitelné turbulence v životě. Intenzivnější období jsem nezažila :) Bylo hodně těžké prohlédnout a vidět věci, které jsem dřív ve svém životě neviděla. Tu tíhu, kterou jsem celou dobu nesla jsem najednou procítila a nemohla ji už nést dál. Zároveň už tak nějak přestal trvat důvod proč "ji" nést a vlastně si tím ubližovat. Odhodila jsem zátěž.

5. Poděkovat matce za život. Trvalo mi to tři týdny než jsem se k tomu odhodlala. Teď jsem za tu zkušenost vděčná. Měla jsem silný pocit, že jí konkrétně nemám za co děkovat. Zdenek mi v tomto pomohl větou - "díky ní jseš tam, kde jseš, za to jí můžeš poděkovat..". Hodně mě to osvobodilo.

6.

1) svoboda (myšlení a cítění), kterou si dovoluju často resp. každý den i v maličkostech

2) láska - k sobě a okolí, jsem vícě vděčná a spokojená se sebou i lidmi kolem, už je "nepřevychovávám" :)

3) pocit "dostatečnosti" a spokojenosti s věcma tak jak jsou - co je prostě je, v tuto chvíli. Nezavírám oči před pravdou.

4) "moc" ve smyslu moci věci a některé události vědomě ovlivnit

5) letting go - některé věci i lidi je potřeba nechat jít... i když to třeba moc bolí (jako zrovna teď... :(

7. Velmi dobře, protože jsem vždy s muži lépe vycházela než se ženami. Cítila jsem se mezi nimi jako ryba ve vodě. Nicméně můj postoj se postupně měnil a začala jsem si čase připadat více žensky (resp. přijala jsem i že některé "ženské" rysy mého chování jsou v pořádku:) a přestala jsem tuto svou stránku potlačovat a být jim "za kamaráda s prsama" (částečně :) Byla jsem jedinou ženou na VisionQuestu a tam mi přítomnost žen chyběla (díky Šárce a paní provozní Olince Šestáků to bylo ok).

8. Dlouho jsem váhala jestli do kurzu jít, pak mě přesvědčila osobní schůzka s průvodci programu. Zkušenosti a cit a zapálení pro věc lektorů je asi to nejvíc. Pak se přidá i síla skupiny - lidí, kteří se otevřou a jdou do toho společně, podporují se celý rok i déle. Takže dlouhodobost projektu, správné dávkování témat i témata sama o sobě.

Všichni tři průvodci pojímají témata velmi civilně - nedělá se z toho velká věda, žádná doporučení a správné jediné recepty či manuály na život, ale průvodcování po cestě, kterou si každý vyšlape a šlape sám pro sebe je to, co mi vyhovuje nejvíc.

Ta svoboda :) a podpora skupiny i lektorů v bolesti, kterou tento proces přirozeně vyvolá na povrch.

9. Pro všechny ženy, které potřebují (i nepotřebují) podporu na cestě. Pro úspěšné bývalé kariéristky jako já, pro ty, které neuspokojují vztahy s okolím, manželem ve firmě a chtěji něco změnit. Asi pro každou ženu, která má odvahu a potřebu potkat se sama se sebou. Pro ženy s převažující mužskou energií.

10. Zrazovaly mě finance - dát "tolik" peněz za něco, co nevím jak dopadne, mi vadilo. Bála jsem se, že to bude jen další softskills drahá nalejvárna. Překvapila mě hloubka prožitku a změn, které se s tím nesly a důvěra, která se mezi námi vytvořila.

11. Spokojeně :) relativně :) hledám dál věci co mě baví, nechávám od sebe odpadat věci a lidi, co mě nebaví. Aktuálně hledám v sobě svoje pracovní flow. Vyřešila jsem si celkem vztahy k původní rodině a rodičům, ukázali se mi "praví" kamarádi a cítím vnitřní sílu, o kterou se můžu opřít, i když je pořád relativně křehká. Mám pocit, že žiju a můžu věci ovlivnit, že mám svobodu volby :)

eva-martisovaEva M., absolventka ročníku 2014

1. Téměř třináct let se pohybuji v zaměstnání v oboru bankovnictví, z toho pět let na manažerské pozici. Cítila jsem se spokojená, ale ne šťastná...potřebovala jsem se nadechnout, ten pocit byl, že se nechávám příliš ovlivnit tím, co se zrovna děje v korporaci.

2. Připadala jsem si, že pořád něco zkouším, začínám, poznávám, jdu do toho na plno a s nadšením, ale zároveň skáču z jedné věci na druhou a spoustu toho nedokončím. A ikdyž jsem zažila úspěch, kariérní posun, něco mi stále chybělo, nedávalo to dlouhodobý smysl, hlubší záměr...

3. Nejsilnější objevení bylo v oblasti partnerských vztahů, které hodně souviselo s mým nastavením hranic. Pochopení a spojení souvislostí k mému dětství, rodině a jejich vlivu na mé chování nyní...

4. Otevřený a citlivý přístup průvodců a celá skupina účastníků...Vědomý lídr jako celek☺

5. Vision Quest – strávit sama se sebou „pár" dnů v přírodě... Stálo to za to! Zpětně vidím a vnímám, jak obrovský a neocenitelný přínos pro mě těchto pár dnů v životě znamená...

6. Svoboda, láska, upřímnost k sobě i okolí, příroda, vnímání projevů mého těla a zklidnění. V průběhu VL, jsem změnila zaměstnání, našla příležitost a sílu udělat změnu. Dělat co mě baví, ve stejném oboru, ale s daleko větší svobodou a odhodláním předat lidem to, že je možné dělat věci i "jinak", s upřímností, se skutečným zájmem o člověka, láskou a moudrostí i ve světě tvrdého byznysu. Že to má smysl a funguje to! Že veškeré poselství, poznání, která chci světu dát, musím nejdřív začít dělat sama u sebe. Cítím se mnohem uvolněnější, klidnější, šťastná a těším se na další cestu přede mnou...:-)

7. Když jsem nastoupila do VL a zjistila, že jsem jediná žena v "ročníku", trochu jsem znervózněla, ale již v průběhu prvního setkání v lednu mě nervozita opustila a vnímala jsem to naopak jako velkou příležitost a dar, tímto projít s muži. Navíc s muži, kteří k celému záměru "Vědomého lídrovství", přistupovali s naprostou upřímností a bez masek... Bylo to pro mě poprvé slyšet tolik mužů, upřímně říkat a chovat se podle toho, co si skutečně myslí, co cítí a prožívají. A zároveň příležitost, abych i já dokázala být přirozená a důvěřovat prostředí s tolika muži.

8. V celistvosti! V zaměstnání jsem prošla velkou spoustou rozvojových školení, ale scházel mi v tom všem ucelený koncept... Největší rozdíl je v citlivém přístupu zkušených a vědomých průvodců ke člověku i skupině. Neříkají co je správné nebo špatné, ale nasměrují člověka na vlastní cestu k sobě... se vším všudy...k lepšímu pochopení sebe, vztahů, souvislostí a jejich vlivu na osobní i pracovní život.

9. Pro ženy, které chtějí, aby jim dával život smysl, pro všechny ženy, které chtějí svůj život „tvořit", najít oporu a důvěru samy v sobě, svou intuici a zároveň sílu pro realizaci svých snů i běžných dnů...

10. Možná strach z neznáma a finance, jestli to bude stát za to...ale do kurzu Vědomého Lídra, mě přivedla má zvědavost, protože jsem měla možnost vidět člověka, který Vědomým Lídrem právě procházel, viděla jsem změny které se v něm děly. Byla to otázka "Co a kam by VL mohl posunout mne?"

11. Jsem šťastná. To co mi účast na kurzu VL dala je, že jsem se vrátila hlavně sama k sobě, naučila se věřit a naslouchat své intuici - v pravém okamžiku, dát na projevy svého těla a pocity. Najít v sobě sílu, i pomocí přijetí své zranitelnosti. Díky tomu všemu, jsem celistvější. Pochopila jsem, že pokud jsem autentická a jednám skrze sebe, vědomě, s láskou, lidskostí, hravostí a znám svůj záměr, začnou se dít zázraky. Víc naslouchám přírodě a signálům její moudrosti, to že některé věci se prostě dějí, stejně jako se např. střídají roční období a plyne voda v řece...příroda je pro mne také velkým zdrojem energie.

Byla to pro mě neocenitelná a úžasná zkušenost, za kterou jsem nesmírně vděčná, jako i celému konceptu kurzu Vědomého Lídra a skvělým průvodcům, bez kterých by to vše nebylo možné:-)

 

Vydejte se na cestu s námi v roce 2016, začínáme 3.2.2016.

Přijďte na některý z úvodních seznamovacích večerů s průvodci - 21.10. nebo 25.11. v Praze.

 

vice-o-programu